Tájékoztató

 

a Hódmezővásárhely környéki és csanádi-háti gyepek (HUKM20001) Natura 2000 terület fenntartási terv tervezetének véleményezésével kapcsolatban

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap. támogatásával a Magyarországon 2004-ben kihirdetett Natura 2000 területekhez jelenleg országszerte készülnek az ún. Natura 2000 fenntartási tervek.

A tervek készítésének célja, hogy alátámasszák a 2014-2020 közötti uniós költségvetési ciklus agrár-környezetgazdálkodási és Natura 2000 kompenzációs kifizetéseit. Ennek megfelelően, összhangban a 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet 4.§ 5. pontjával, a fenntartási tervek a Natura 2000 területek kezelésére vonatkozó javaslatokat tartalmaznak, kötelező földhasználati szabályokat nem állapítanak meg.

A fenti célok megvalósítását, a fenntartási terv elkészítését az érintettek véleményének, észrevételének figyelembevételével szeretnénk megvalósítani.

A Hódmezővásárhely környéki és csanádi-háti gyepek (HUKM20001) névvel és területkóddal ellátott Natura 2000 terület fenntartási terv tervezete az Önkormányzat részére digitálisan megküldésre került.

A fenntartási terv tervezettel kapcsolatos véleményeket 2014. augusztus 25-ig várjuk e-mailen a csemete@csemete.com. címrej vagy postán a CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület címére (6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.).

Egyben tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a fenntartási terv végleges változata a www.csemete.com honlapon 2014. augusztus 31. után elérhető lesz.

A fenntartási terv letölthető:                     Fenntartási terv tervezet HUKM20001