Fejlesztéseink

Kiemelt projekt

Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése – TOP-1.4.1-CS1-2020-00026

Mindszent Város Önkormányzatának Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-CS1-2020-00026 azonosítószámú támogatási kérelmét 969 167 937 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága. A pályázat keretében 48 férőhelyes bölcsőde megépítése valósul meg Mindszenten.

https://bolcsode.mindszent.hu/

Megalapozó dokumentum

 

 

Mindszent Város Önkormányzata Fejlesztései

 

 1. Mindszent és Szegvár településeket összekötő kerékpárút kialakítása
 2. Mindszenti Általános Iskola Dózsa-telepi Tagintézmény épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 
 3. Muzeális intézmények szakmai támogatása
 4. Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás
 5. I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása
 6. Mindenszentek templom felújítása (Mindenszentek Plébánia pályázata)
 7. Országos Pályaépítési Program X. ütem
 8. Önkormányzati fejlesztések (2016) – Rekortán futópálya építése a Szabadság téren
 9. Kompok, révek, fenntartásának, felújításának támogatása
 10. Közművelődési érdekeltségnövelő
 11. Tanyafejlesztési Program
 12. Rendkívüli kormányzati támogatás (Városháza födém javítása)
 13. Testvér-települési programok és együttműködések
 14. Önkormányzati fejlesztések (2017) – Észak utcai buszforduló felújítása
 15. Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez
 16. A mindszenti Dózsa telep megújítása
 17. Mindszent központi tereinek felújítása
 18. Mindszent piacterének és kerékpáros közlekedés infrastruktúrájának felújítása
 19. Mindszent Város Önkormányzatának agrárlogisztikai célú ipari terület fejlesztése
 20. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
 21. Mindszenti szabadstrand látványstranddá fejlesztése
 22. A mindszenti Dózsa-telep városrész megújítása
 23. Mindszent vízellátó rendszerének önálló fejlesztése
 24. Külterületi helyi közutak fejlesztése és önkormányzati utak kezelését biztosító gépek beszerzése
 25. Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program
 26. Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben
 27. Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben 
 28. Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései
 29. Határon átnyúló együttműködés hatékony kockázatkezelési rendszerek és rugalmas veszélykezelés fejlesztése érdekében” című projektben való részvétel
 30. A helyi identitás és kohézió erősítése Mindszent és Mártély vonatkozásában
 31. A lakosság életminőségének és egészségi állapotának javítása
 32. Tisza-Maros értékei tematikus rendezvények lebonyolítása
 33. A településen élők hasznos szabadidő eltöltését segítő fejlesztések megvalósítása
 34. Turizmusfejlesztés Települési szintű kulturális vonzerőre alapuló, ökoturisztikai, aktív turizmushoz kapcsolódó közösségi fejlesztések
 35. UNICEF Gyerekbarát Település
 36. Ebrendészeti telep
 37. A biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól
 38. Magyar Kajak-Kenu Szövetség együttműködés (úszómű, kajak-kenu)
 39. Tájékoztatás az illegális hulladéklerakók megszüntetésére elnyert pályázati támogatásról
 40. Tájékoztatás az Országzászló emlékmű állítására elnyert egyedi támogatásról
 41. “Óvodafejlesztés Mindszenten”