Tisztelt Adózók!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az adózók 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.

A Magyar Államkincstár által Mindszent Város Önkormányzat részére a devizás fizetés céljára nyitott számlaszám:

Számla IBAN száma: HU68 1002 8007 0000 1493 0212 0011

A fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az önkormányzat Kincstárnál vezetett nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl a számlavezető Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Kincstár levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB. SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni.

A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Kincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára. A devizában megfizetett helyi iparűzési adó megfizetésének napja az önkormányzat helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja, azaz az ilyen jellegű utalást célszerű majd néhány nappal hamarabb indítani.

Más helyi adót (pl.: építményadót, pótlékot, bírságot stb.) kizárólag forintban lehet megfizetni.

dr. Végh Ibolya
jegyző