“Segítőkéz” Mozgáskorlátozottak Egyesülete

Egyesületünk 1990. márciusában alakult meg a Csongrád Megyei Mozgáskorlátozottak Szegedi Egyesülete tagegyesületeként.

Ekkor 50-60 fő taggal indultunk, jelenleg már 220 fő mozgássérült taggal rendelkezünk, de ebből 3 fő értelmi fogyatékos gyermek. Azonban 1998. áprilisában az előző vezetés törvénytelen működése miatt, illetve a kevés fejkvóta miatt kiváltunk a Szegedi Egyesületből, majd önálló közhasznú szervezetté alakultunk, új vezetőséggel és én vettem át az elnöki teendőket.

Egyesületünk bíróság által bejegyzett non-profit szervezet, amely tagdíjakból (évi 1200,- Ft.), adományokból, pályázati pénzekből, adó 1 %-ból, és a felügyeleti szervünk (Budapesti Mozgáskorlátozottak Egyesületei Országos Szövetsége (MEOSZ) által biztosított taglétszám utáni fejkvótából gazdálkodik, amely sajnos elég kevés a színvonalas működéshez, illetve nagyobb volumenű szolgáltatás kiszélesítéséhez.

Alapszabályban megfogalmazott törvényes keretek között dolgozunk. Működésünk célja tagjaink érdekvédelme, jogaik elismertetése, életminőségük segítése a törvény adta lehetőségeken belül.
Munkánk fontos eleme az esélyegyenlőség megteremtése, emberi méltóságuk megvédése, a negatív diszkrimináció kizárása.

Egyesületünk munkáját a közgyűlés által 5 évente megválasztott 13 tisztségviselő (7 vezetőségi tag, 3 fő ellenőrző bizottsági és 3 fő etikai bizottsági tag) látja el az én irányításom segítségével. Minden tisztségviselő önkéntes munkát lát el, amelyhez tudása legjavát nyújtja bérezés nélkül; pusztán emberi tiszteletből, szeretetből.

Kéthetente tartunk tagjaink részére összejövetelt a Mindszent, Vörösmarty u. 3. szám alatti klubhelyiségünkben. Ezt a helyiséget a Mindszenti Képviselő-testülettől kaptuk használatra a rendbetételért. Mi ezt a helyiséget nagyon megbecsüljük, szépen rendbetettük, irodahelyiséget alakítottunk ki. Tagjaink szívesen jönnek a klubfoglalkozásokra. Mi pedig igyekszünk sok rendezvényt, előadást tartani. Minden hónapban megünnepeljük az aktuális névnapokat, farsangot ünnepelünk, nőnap, anyák napja, gyermeknap, Mikulás, Karácsonyi ünnepek, bográcsos főzés, stb. mindig jó hangulatban telnek. Igény szerint kirándulásokat szervezünk az ország több városába, de a legnépszerűbbek a gyógyfürdői kirándulások. Egyéb civil rendezvényeken is mindig jelen vagyunk, és nem csak a vezetőség, hanem a tagság is.

Évente egyszer közgyűlésen számolunk be tagjainknak az előző évben elvégzett munkánkról, ahol nagyon sokan megjelennek, és köszönetüket fejezik ki számunkra a nekik nyújtott segítségért.
Egyesületünk jó kapcsolatot tart fenn a Polgármesteri Hivatallal, a Képviselő-testülettel, a társszervekkel, felügyeleti szervünkkel, és a városban működő összes civil szervezettel, a Kulturális Központ vezetőjével, dolgozóival, akik Karácsony előtt tartott civil napon köszönték meg egész évi munkánkat.

Vezetőségünk továbbképzéseken vesz részt, pályázatíró munkatársunknak köszönhetően nyertünk pénzt fenntartásra, működésre, berendezésre, számítógépre.

Úgy gondolom ez az elmúlt 11 év a szűkös anyagi lehetőségeink ellenére is eredményes volt, és nevünkhöz híven segítségnyújtásban jeleskedünk.

Jövőbeni céljaink között szerepel még több szponzor felkutatása, sikeres pályázatok készítése, tevékenységi körünk kibővítése, kapcsolattartás kiszélesítése. Terveink között szerepel egy jó állapotú, használt kisbusz megvásárlása, mely segíthetné, hogy még több tagtársunk otthonába eljuthassunk, és olcsóbb kirándulásokat szervezhessünk.

Ebben az évben választás lesz, remélem az új vezetőséggel is hozzájárulhatunk tagjaink gondjainak megoldásához, hiszen a mi munkánk az emberségről szól, arról, hogyan érint meg bennünket mások sorsa, miként éljük meg ennek felelősségét. Úgy gondolom, hogy a civilek összefogása nélkül bármilyen jól összeállított program sem valósulhatna meg.

Bozó Istvánné
elnök