Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület /OFE/ Mindszent Városi Szervezete

Elnök: Herczeg Imre 
Alakulás éve: 1996. 
Cégbírósági bejegyzés éve: 1998. 
Cime: 6630 Mindszent,, Tisza u. 1. 
Foga.dási id?: Hétf? 9.00 -11.00, Kedd, 9.00 -11.00 óráig.

Célja a fogyasztók általános –így e min?ségében állampolgári jogainak -védelme. Kiemelked?en közhasznú tevékenységet folytató, politikailag független, nonprofit társadalmi szervezet. Feltárja és védi a fogyasztói érdekeket. Olyan közfeladatot lát el, amelyr?l a fogyasztóvédelmi törvény rendelkezései szerint állami és a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. Közhasznú tevékenysége az e törvényben meghatározott fogyasztóvédelem Közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is jogosult részesülni. Politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és nekik nem nyújt anyagi támogatást.

Herczeg Imre 
Mindszent Városi OFE 
szervezet elnöke