A Képviselő-testület az elmúlt évben alkotta meg 26/2016. (IX. 1.) önkormányzati rendeletét a lakáshoz jutás helyi támogatásáról. Az akkori lapszámban tájékoztattam a Tisztelt Lakosságot, hogy a rendelet értelmében a rendelkezésre álló költségvetési forrás erejéig a fiatal házasok/élettársak részére használt lakás vásárlásához, valamint más kérelmezők részére – életkori határ megjelölése nélkül – lakás korszerűsítéséhez, felújításához van mód támogatást igényelni.

Az első gyakorlati tapasztalatok alapján szükségesnek mutatkozott néhány módosítás, pontosítás a szabályozáson, melyekről a Képviselő-testület a februári rendes ülésén döntött, és amelyekről az alábbiak szerint számolok be:

  1. A legfontosabb változás, hogy az eddigi elképzelésekkel ellentétben évente nem három, hanem csak egy alkalommal kerülnek elbírálásra a kérelmek, mégpedig az arra hatáskörrel rendelkező Egészségügyi és Szociális Bizottság júniusi rendes ülésén. Ennek megfelelően a kérelmek benyújtási határideje minden évben – így természetesen idén is – május 31-e lesz. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.
  2. A módosító rendelkezések pontosították, egyértelművé tették a használt lakást vásárló fiatal házasok tulajdonjog-bejegyzésének szabályait is. Ennek értelmében a támogatás segítségével vásárolt lakásra a tulajdonjog bejegyzésnek legkésőbb a rendelet szerinti (alapvetően 3 hónapos) felhasználási határidő lejártáig meg kell történnie, de eddig az időpontig legalább az erre irányuló eljárás megindításának az ingatlan tulajdoni lapján széljegyként szerepelnie kell.
  3. Végül – szintén gyakorlati tapasztalatok alapján – azon fiatal házasokat, élettársakat segítendő, akik nem vásárláshoz, hanem korszerűsítéshez, felújításhoz kérnek támogatást, módosításra kerültek az ebben az esetben alkalmazandó, a jövedelemhatár-számításra vonatkozó szabályok. Ennek értelmében – a vásárlásnál alkalmazott szabályokhoz hasonlóan – ezen kérelmezők esetén a jövedelemszámításnál gyermektelen fiatal házasok, élettársak esetén legfeljebb két gyermek, egy gyermekes igénylők esetén legfeljebb még egy gyermek beszámítható.

A támogatás iránti kérelmeket továbbra is a rendelet melléklete szerinti formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatal földszint 19-es szobájában lehet benyújtani, illetve kérelem nyomtatvány is itt igényelhető.

Zsótér Károly

polgármester