Mindszenti Polgármesteri Hivatal      

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Mindszenti Polgármesteri Hivatal
Közgazdasági Iroda

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozott idejű 2022. 07. 25-től legfeljebb 2023. 05. 02-ig –ig tartó közszolgálati jogviszony            

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Pénzügyi és számviteli feladatkör, 1. melléklet 19. pont

Ellátandó feladatok:

Analitikus és főkönyvi könyvelés, egyeztetés az analitikus és főkönyvi nyilvántartás között, számlakivonatok előkészítése, elektronikus számlaforgalom bonyolítása, pénzügyi adatszolgáltatás.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Pénzügyi és számviteli feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők illetményalapjáról szóló rendelete az irányadók.                

Pályázati feltételek:

 •   Magyar állampolgárság,
 •   Cselekvőképesség,
 •  Büntetlen előélet,
 •   Középiskola/gimnázium, gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés,
 •  Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, szakirányú felsőfokú végzettség,
 •  önkormányzati pénzügyi, gazdálkodási területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •  mérlegképes könyvelői végzettség (államháztartási)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget, valamint a szakképesítést vagy a szakmai tapasztalatot igazoló dokumentumok másolata
 •   a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján készített, fényképes szakmai önéletrajz
 •   90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy legalább az annak igénylését igazoló irat másolata)
 •    hozzájárulás a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez (a nyilatkozat elérési helye: https://mindszent.hu/adatvedelem)
 •    nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. július 25. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szűcsné Tóth Szilvia közgazdasági irodavezető nyújt, a 36-62/527-019 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •   Postai úton, a pályázatnak a Mindszenti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6630 Mindszent, Köztársaság tér 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MIN/5164/2022 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
 •  Elektronikus úton Szűcsné Tóth Szilvia közgazdasági irodavezető részére a tothszilvi@mindszent.hu E-mail címen keresztül
 •  Személyesen: Szűcsné Tóth Szilvia közgazdasági irodavezető, Csongrád megye, 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31. 1. em. 11.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi szempontból megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatását követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 20.