Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017

 

Mindszent Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja a 2017. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot a településen állandó lakhellyel rendelkező, teljes idejű (nappali munkarend) felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat), illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók („B” típusú pályázat) számára, a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018 tanév első félévére vonatkozóan.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

Az Ösztöndíjpályázat elfogadott helyi szabályzata értelmében szociálisan rászorulónak minősül az a pályázó, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét (42.750,- Ft/hó), egyedülálló pályázó esetén a kétszeresét (57.000,- Ft/hó).

A pályázat benyújtása a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren keresztül történik, amelyhez egyszeri pályázói regisztráció szükséges.

 

A regisztráció elérése: http://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése.

A pályázati űrlapot feltöltés után kinyomtatva és aláírva – a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt – a települési önkormányzathoz kell benyújtania a pályázónak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

A pályázatot javasolt személyesen az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal földszint 19. irodában, ügyfélszolgálati időben: hétfő: 8:00-18:00, szerda: 7:00-14:45, péntek: 7:30-11:45 óráig  benyújtani. Írásban történő benyújtás esetén a cím: Polgármesteri Hivatal 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.

A pályázati űrlapok elektronikus kitöltésének és benyújtásának határideje: 2016. november 8.

Módosított határidő: 2016. november 15.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 8.

Módosított határidő: 2016. december 15.

 

A részletes pályázati kiírások az alábbi linkekre kattintva érhetők el: