Amennyiben Ön a 16. életévét betöltötte, nem tanköteles, de nem végezte el az általános iskolát, vagy a középiskolát és érettségit szeretne, sok szeretettel várják jelentkezését a Pestszetnlőrinc-Pestszentimrei Felnőttek Gimnáziumába, Általános Iskolájába.

Az iskola rövid bemutatkozója:

Iskolánk 4 évfolyamos gimnázium, amely 2020. szeptember 1-jével kibővült általános iskolai tagozattal is. Mivel állami iskola, tandíj nincs. 560 gimnáziumi és 60 általános iskolai tanulót vehetünk föl.

Iskolánk sajátos „blended learning” (a távoktatás, az esti és a nappali keveréke) oktatást folytat.  2 tagozatunk van: Az ”A” tagozaton kedden és szerdán 16:30-tól 21:00 óráig tartjuk az órákat (ez az „esti”). „B” tagozatunkon szombaton reggel 8 órától 18 óráig tartunk órákat. Csütörtökön és pénteken 16 órától 21 óráig „egyéni konzultációs” órák vannak. Az általános iskolásokat hétköznap, az „A” tagozat idején tudjuk fogadni.

Az órákon való részvétel nem kötelező, de ajánlott. Jelenléti ívet vezetünk.

Minden héten, digitális módon, segédanyagot küldünk, így azok is követni tudják az oktatást, akik személyesen nem tudnak jelen lenni. E-könyvtárt működtetünk, amihez minden tanulónk hozzáférhet. Minden félévben, legalább 2 alkalommal, mód van digitális úton beküldendő feladat elkészítésére. Ezeknek a feladatoknak az elvégzése a féléves osztályzatok megszerzéséhez feltétlenül szükséges. Ezen kívül természetesen lehetőség van a helyszínen is dolgozatokat írni, osztályzatokat szerezni. Félévkor azokat a tanulókat tudjuk lezárni, akik legalább 3 osztályzatot szereztek. Megírták a 2 elektronikus dolgozatot és egy szóbeli beszámolót tettek. Félévkor csak beszámolók vannak, amelyek letétele személyes jelenlétet igényel. A féléves beszámolók december közepétől január végéig tartanak.

Akik nem tudnak félévente legalább 3 osztályzatot (2 írásbeli, 1 szóbeli) szerezni, így nincs félévi jegyük, év végén osztályozó vizsgát tesznek. Az év végi osztályozó vizsgák május elejétől június közepéig tartanak. Akik másik iskolából jönnek és ott nem tanulták azokat a tárgyakat, amelyek a mi iskolánkban kötelezőek, különbözeti vizsgát tesznek. Ez november végén, december elején történik.

Beiratkozni csak személyesen lehet, 16. életévét betöltött, nem tanköteles tanulót vehetünk fel. Aki a 18. életévét nem töltötte be, 2 szülő kíséretében jelentkezhet iskolánkba. Amennyiben nem élnek együtt, az egyik szülő nyilatkozatot tehet, a másik távollétének okáról. A felvételihez kellenek a személyes igazolványok (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya), illetve az általános iskolai bizonyítvány, valamint az utolsó eredményes évről a bizonyítvány.

Jelentkezhetnek külföldön élő magyarok is, feltétele a magyar állampolgárság vagy állandó tartózkodási engedély Magyarországon.

Tandíjunk nincs, alapítványunk elfogad évi 5000 Ft-os támogatást, de az alapítványi támogatás nem feltétele a tanuló felvételének.

Beiratkozás: 2021 májusától hétfő kivételével, hétköznap 13 óra 30 perctől 18 óráig, szombaton: 10 órától 15 óráig.

A nyári időszakban (július, augusztus) szerdánként 12 órától 18 óráig iratkozhatnak be személyesen.  Augusztus 24-étől minden nap, hétfő kivételével az iskolában vagyunk. Ekkor azonban már általában nincs szabad férőhely.

Aki nem fér be a 560, illetve 60 fős keretbe, várólistára tesszük. Ezért érdemes minél előbb jelentkezni.

Telefon: 06/1-291-9597, titkárság telefonszáma: 06/30-357-2542

E-mail: felgimi.igazgatas@gmail.com