Mindszent Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján pályázatot hirdet

Mindszent Város Önkormányzata Egészségház védőnő munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 • Csongrád megye, 6630 Mindszent, Csokonai u. 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCsM rendeletben meghatározott feladatok és a 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet szerinti iskola védőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, védőnői szakképesítés,
 • •Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • •területi védőnői ellátásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • •Önálló munkavégzésre való alkalmasság, empátia, jó kommunikációs készség és problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
 • • végzettséget igazoló okirat másolata
 • • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • • hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez a pályázat elbírálásával összefüggésben
 • • működési nyilvántartási kártya és MESZK tagsági kártya másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör legkorábban 2021. április 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 

 • 2021. március 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csatordai-Kispál Éva irodavezető nyújt, a 36-62/527-033 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • •Postai úton, a pályázatnak a Mindszent Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6630 Mindszent, Köztársaság tér 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MIN/606/2021 , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.
 • Elektronikus úton Csatordai-Kispál Éva irodavezető részére a kispaleva@mindszent.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Csatordai-Kispál Éva irodavezető, Csongrád megye, 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A beérkezett pályázatokról készült írásos előterjesztés alapján képviselő-testületi döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 

 • 2021. április 2.