Tisztelt Üdülőtulajdonosok!

Mindszent Város Önkormányzata azon ingatlantulajdonosok részére, akik a strandi pihenő területen ingatlannal rendelkeznek, 2023. évben is ingatlanonként 2 db ingyenes parkolásra jogosító engedélyt biztosít.

  • Az engedélyt az ingatlantulajdonos írásos kérelmére a Polgármesteri Hivatal Jogi iroda közterület-felügyelője adja ki.

  • Az engedély kiadása iránti kérelemnek tartalmaznia kell: a kérelmező nevét, lakcímét (tartózkodási helyét), valamint a tiszai strand területén lévő ingatlanának helyrajzi számát és a gépjármű forgalmi rendszámát.

  • A parkolási engedély 9 cm x 5 cm-es, kártya formátumú okmány. Érvényessége a kiadott év utolsó napjáig tart.

  • A parkolási engedély tartalmazza: a tulajdonos nevét, lakcímét (tartózkodási helyét), a gépjármű forgalmi rendszámát.

     

  • Az engedélyt a gépjárműben úgy kell elhelyezni, hogy annak megléte és érvényessége ellenőrizhető legyen.

 

Parkolási engedélyek igényelhetők:

  • személyesen: Szeles Csaba közterület-felügyelőnél, a polgármesteri hivatal 22. számú irodájában, ügyfélfogadási időben,

  • levélben, e-mailen: Mindszent Város Önkormányzata 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31., illetve szelescsaba@mindszent.hu, az alábbi linken található formanyomtatványon.