Tisztelt Mindszenti Polgárok!

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint Mindszent Város Önkormányzata, mint Konzorciumvezető, valamint Szegvár Nagyközség Önkormányzata, a Magyar Közút Nonprofit Zrt., Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzata, továbbá Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft., mint Konzorciumi tagok, a

„Mindszent és Szegvár településeket összekötő kerékpárút kialakítása. Kerékpárút létesítése Mindszent központ – komp lehajtó között”

tárgyú TOP-PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00016 azonosító számú projekt kapcsán kialakított nyomvonal a www.kenyi.hu honlapon megtekinthető.