Tisztelt Üdülőtulajdonosok!

Mindszent Város Önkormányzata azon ingatlantulajdonosok részére, akik a strandi pihenő területen ingatlannal rendelkeznek, 2019. évben is ingatlanonként 2 db ingyenes parkolásra jogosító engedélyt biztosít.

I.

1. Az engedélyt az ingatlantulajdonos írásos kérelmére a Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda közterület-felügyelője adja ki.

2. Az engedély kiadása iránti kérelemnek tartalmaznia kell: a kérelmező nevét, lakcímét (tartózkodási helyét), valamint a tiszai strand területén lévő ingatlanának helyrajzi számát és a gépjármű forgalmi rendszámát.

II.

1. A parkolási engedély 9 cm x 5 cm-es, kártya formátumú okmány. Érvényessége a kiadott év utolsó napjáig tart.

2. A parkolási engedély tartalmazza: a tulajdonos nevét, lakcímét (tartózkodási helyét), a gépjármű forgalmi rendszámát.

III.

Az engedélyt a gépjárműben úgy kell elhelyezni, hogy annak megléte és érvényessége ellenőrizhető legyen.

Parkolási engedélyek igényelhetők:

Személyesen: Nagy Mihályné közterület-felügyelőnél

  • A Köztársaság tér 16. (volt okmányiroda) 11. számú irodájában, ügyfélfogadási időben.
  • A tiszai strandon: 2019. június 1-jén (szombat) 9-12 óra, 2019. június 8-án (szombat) 9-12 óra között.

Telefonon történő egyeztetés alapján: a 62/527-010/316-os melléken.

Dr. Megyeri Szilvia

jegyző