Csíkmindszent

http://www.mindszent.go.ro/ 

Csíkmindszent Romániában található, a Keleti-Kárpátokban lévő Hargita faluja. Egyike a legrégibb csíki falvaknak. 
Alapítási ideje egybeesik a többi korai csíki székhely település alapításával. Ez az idő az 1100-1200-as évekre tehető.
A lakosság fő foglalkozása ma is a földművelés és az állattenyésztés. Termelnek búzát, árpát, zabot, burgonyát, répát stb. 
Az állattenyésztésben nagyban kihasználják a természetes legelőket, havasi kaszálókat. Sokan dolgoznak munkásként a városi üzemekben. 
Az 1979-es decemberi forradalom után a falu lakói a szomszédos falvakkal romjaiból felépítették a Xantus kápolnát, melyet 1997-ben avattak fel.
Minden év májusának első vasárnapján közös ünnepélyt és kirándulást szerveznek ide a környék lakói.