Tájékoztató a tüzelővásárlási települési támogatásokról

  

Az előző két fűtési szezonhoz hasonlóan a város önkormányzata idén télen is igyekszik szerény lehetőségeinek keretein belül bizonyos mennyiségű tüzelővel segíteni az arra szociálisan rászorulókat. Miután a kérelmeket már október elejétől be lehet nyújtani, és azok érkeznek is igen szép számmal, úgy gondolom, hogy az érintettek tisztában vannak és tájékozottak a támogatás feltételeit illetően, így erről külön nem szólnék. Rövid tájékoztatásom inkább az elbírálás és a lebonyolítás rendjéről, az ezekkel kapcsolatos tudnivalókról, és sajnos a várható nehézségekről szól.

Úgy gondolom, mindannyiunk előtt ismert, hogy egyre nehezebben és egyre drágábban lehet idén tűzifához jutni. Igaz ez az önkormányzatra is. Ebben az évben a tüzelővásárlási települési támogatásként kiosztani szánt tűzifát önkormányzatunk a Belügyminisztérium és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. együttműködésében megvalósuló szociális tűzifa-igénylési program keretében a Magyar Államtól ingyenesen tulajdonba kapott tűzifa mennyiségből tudja biztosítani. Ez a mennyiség azonban sajnos nem éri el a tavalyi fűtési szezonban a kérelmek alapján kiosztott mennyiséget, ezért további beszerzésre lehet szükség. Az akadozó tűzifa ellátás miatt viszont elképzelhető, hogy a kérelmezők egy részének már nem tűzifát, hanem más tüzelőanyagot (pl. szén) tud támogatásként az önkormányzat adni.

E mellett az említett tűzifa mennyiség ingyenes tulajdonba adási folyamata sem zárult le, az adminisztratív teendők még eltarthatnak néhány hétig (a jogügyletre vonatkozó háromoldalú megállapodást még a Magyar Közút Nonprofit Zrt-nek és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek alá kell írnia), így a beérkezett kérelmek elbírálására és a tűzifa konkrét kiosztására is csak ezután kerülhet sor, ezért az érintettek türelmét ezúton is kérem.

Végül fontosnak tartom megemlíteni, hogy amint az az előzőekből is kiderül, idén nem egy külső vállalkozással köt szerződést az önkormányzat a tűzifa kiosztására, hanem azt a saját telephelyén tárolja, és a kiosztás ott fog történni. Ebből következően a támogatásban részesülőknek alapesetben maguknak kell gondoskodniuk a tűzifa önkormányzati telephelyről történő hazaszállításáról. Önkormányzati kiszállításra csak néhány kivételes, a vonatkozó helyi rendeletben szabályozott esetben kerülhet sor. Ebben is kérem az érintettek megértését és segítő közreműködését.

 

Zsótér Károly
polgármester