Tájékoztató a kutak vízjogi üzemeltetési/fennmaradási jegyzői engedélyezési eljárásához

 

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996 (V.22) Korm. rendelet alapján a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

  • a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m³/év vízigénybevételt meg nem haladó kizárólag talajvízkészlet felhasználásával üzemel,
  • épülettel, vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi vízigény és a ház-tartási igények kielégítésére szolgál,
  • nem gazdasági célú vízigény.

Az említettektől eltérő egyéb vízilétesítmények engedélyezését az területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság végzi.

 

Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedély

 

A vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízilétesítményekre, ásott és fúrt kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.

Ezen engedélyeket legkésőbb 2023. december 31-ig kell benyújtani.

Aki a benyújtási kötelezettségének ezen időpontig nem tesz eleget az az 1995. évi LVII. törvény VII. fejezet 29 §. (4) bekezdésben foglaltak szerint vízgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezhető.

 

Helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó 500 m3/év alatti vízigényt biztosító ásott/fúrott kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedély iránti kérelem