1995-ben, már az akkori képviselő-testület döntött a lezárt régi temető (Mindszent, belterület 306 hrsz.) kiürítéséről és területének hasznosításáról. Az érintetteknek lehetősége nyílt a sírokban található holttestmaradványok máshol történő elhelyezésére.

Ezt követően – tekintettel arra a tényre, hogy az önkormányzatnak nem volt anyagi forrása a terület kiürítésére és a temető megszüntetésére – továbbra is lezárt temető maradt. Majd egy részén 2001-ben kialakították a Kegyeleti Emlékparkot.

Az elmúlt időszakban a fejfák egy része megfelelő rögzítés hiányában ki- vagy eldőlt, másik részük a beton elöregedése miatt repedezetté vált, széttöredezett, összességében balesetveszélyt jelent. A zöldfelület fenntartási költségei is magasabbak, tekintve, hogy nem összefüggő zöldfelületről van szó, a keresztek környékének fűkaszával történő gyommentesítése idő- és költségigényes.

Ezen okokból honlapunkon konzultációra bocsátottuk a Kegyeleti Emlékparkban lévő fejfák további sorsának témáját. A szavazók többségének véleménye az, hogy a „még szállítható fejfák a temetőben kerüljenek elhelyezésre”.

A sírjelekkel már az Önkormányzat rendelkezik, így azok sorsáról áprilisi ülésén döntött a Képviselő-testület az alábbiak szerint:

A lakosság tájékoztatását követően

  • a Kegyeleti Emlékpark területén lévő, szállítható állapotú, látogatott keresztek átkerülnek a jelenleg is üzemelő, önkormányzati tulajdonú köztemetőbe;
  • a sérült, balesetveszélyes fejfák kiemelésre, majd ezt követően deponálásra, illetve további hasznosításra kerülnek;
  • az Emlékparkban található, védendő síremlékeket (Schmidt Ferdinánd síremlék, szovjet hősi emlékmű), továbbá a központi fekvésű megemlékezési helyet jelen állapotában megtartja.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy akinek elhunyt hozzátartozójának még a Kegyeleti Emlékparkban található a sírja, az a holttestmaradványok, valamint a fejfák

  • máshol történő elhelyezési szándékát jelezze a Mindszenti Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézője felé legkésőbb július 31. napjáig,
  • majd az elszállításról intézkedjen 2018. augusztus 31. napjáig.