Tájékoztató a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat keretében nyújtott támogatásról

  

Mindszent Város Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve kiírta 2024. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatát a településen állandó lakhellyel rendelkező, teljes idejű (nappali munkarend) felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat), illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók („B” típusú pályázat) számára. A felhívásra összesen egy  „A” típusú pályázat érkezett, amelyet Önkormányzatunk havi 8.000,-Ft/hó összeggel támogat 10 hónapon keresztül – azaz két egymást követő tanulmányi félévben, a 2023/2024. tanév II. és a 2024/2025 tanév I. félévében.

 

                                                                                         Mindszent Város Önkormányzata