TÁJÉKOZTATÓ

A Szentesi Szakaszmérnökség működési területén, központi öntözés-fejlesztési támogatásból valósul meg az idén ősszel a „Kurca-főcsatorna 25+723-24+433 km szelvények közötti szakaszán a partbecsúszás megszüntetése, partbiztosítás kiépítése” megnevezésű beruházás.

A munkavégzés Szentes belterületén a Csongrádi úti híd és a Kórházi Mentők hídja közötti csatornaszakaszt érinti.
A többcélú hasznosítás folyamatos és jelentős igénybevételt jelent a Kurca-főcsatorna számára. Az üzemeltetés során gyakori a jelentős vízszintváltozás, emiatt a csatornarézsű és a partél folyamatosan sérül, alámosódik, beszakad, veszélyeztetvén ezzel a part menti létesítményeket (pl. hidakat).

A beruházás során a már régóta tervezett partvédelmet építjük ki. A munkálatok célja, hogy a Kurca-főcsatorna jelenlegi partvonalának helyreállításával és bevédésével biztosítsuk a csatornapart épségét, a csatorna rendeltetésszerű működését, megakadályozzuk a további beszakadások kialakulását. A beruházás célja, hogy a főcsatorna partja a lakosok számára is biztonságosan használható legyen, kedvező képet nyújtson.

A beruházás az érintett csatornaszakasz mindkét partját érinti. A munkákra az öntözési idényt követően, a csatorna vízszintjének lecsökkentése mellett kerülhet sor.
A munkafolyamat első fázisában az érintett partszakaszt a szükséges mértékben megtisztítjuk a zöldnövényzettől és cserjéktől. Ezután a partél rendezési vonalában partvédőmű építésére kerül sor. A partéllel párhuzamosan karósort verünk le, amely mögött drótfonat és szűrőszövet biztosítja majd a meder stabilitását és a bemosódás csökkentését. Legvégül a partot földfeltöltéssel rendezzük.
A szükséges vízkormányzási intézkedésekre az öntözési idényt követően kerül sor. Október 1-től elvégezzük az évente szokásos leürítést a Kurca-főcsatorna mindszenti, szegvári és szentesi szakaszán (téli időszakban jellemző vízszint). Ezt követően a munkaterület biztosítása érdekében további 25-30 cm-nyi vízszintsüllyesztés lehet szükséges.

A munkavégzés várhatóan október végén kezdődik és az időjárás függvényében december közepéig tart, kb. 1,5 hónapig.

A munkavégzés során kérjük a Tisztelt Lakosság és a parthasználók megértését!