Tájékoztató a téli rezsicsökkentésben eddig nem részesült, nem vezetékes földgázzal fűtő háztartások egyszeri természetbeni támogatásáról

Szeptember elején tájékoztattam a Tisztelt Érdekelteket, hogy a Kormány az 1364/2018. (VII. 27.) számú határozatában a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri természetbeni támogatásáról döntött.

A Kormány hivatkozott döntése értelmében azon háztartások, melyek nem állnak szerződésben az egyetemes lakossági földgázszolgáltatást ellátó NKM Földgázszolgáltató Zrt.-vel, és így korábban nem részesültek a gázfogyasztás-növekedés finanszírozását segítő juttatásban, háztartásonként egy darab igénybejelentést nyújthattak be az ún. téli rezsicsökkentésre a helyi önkormányzatnál 2018. október 15-ig.

A Kormány felhatalmazása alapján a Belügyminiszter Úr december 4-én kiadta a vonatkozó Támogatói okiratot, melyben meghatározta, hogy az említett igénybejelentések számát figyelembe véve kiszámított támogatási összeget 15 napon belül, azaz várhatóan 2018. december 19-ig az Önkormányzat számlájára utalják.

Az Önkormányzat feladata, hogy ezt követően szerződést kössön egy gazdálkodó szervezettel, amely legkésőbb 2019. december 15-ig biztosítja a tüzelőanyag átvételének lehetőségét. Ezen bő egy éves határidő megállapítása ellenére természetesen Mindszenten még ebben a fűtési idényben biztosítani szeretnénk, hogy minden igénybejelentő hozzájusson a 12 ezer forint értékű, az igénybejelentésében megjelölt fajtájú tüzelőanyag mennyiséghez (szén, tűzifa, stb.). Ismét szeretném azonban felhívni az Érdekeltek figyelmét arra, amit a Támogatói okirat is hangsúlyoz, hogy „a támogatás nem használható fel a tüzelőanyag jogosulthoz történő szállítási költségeinek fedezetére, annak biztosítása a támogatásban részesülő háztartást terheli.”

Miután a szerződést az adott gazdálkodó szervezettel (reményeink szerint a helyi tüzép telepet üzemeltető gazdasági társasággal) megkötöttük, az Érdekelteket ismét tájékoztatni fogjuk a tüzelőanyag átvételének részleteiről. A ténylegesen átvett tüzelőanyag mennyiség ellenértékét számla ellenében az Önkormányzat átutalja szerződött partnerének, míg az esetlegesen át nem vett mennyiség ellenértékét vissza kell utalni a központi költségvetés számára.

Végül ismét szeretném felhívni a Tisztelt Érdekeltek figyelmét, hogy az Igénybejelentő nyilatkozat valóságtartalmát a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a területi szervei útján ellenőrizheti.

 

Zsótér Károly

polgármester