Tisztelettel tájékoztatom Mindszent Város lakosságát arról,
hogy a Mindszent Város szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt keretében megvalósuló Mindszenti Szennyvíztisztító Telep létesítésével érintett területre vonatkozó településrendezési eszköz (Helyi Építési Szabályzat) módosításának véleményezési anyaga elkészült.

Véleményezési anyag