TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Ingatlan-tulajdonosok!

Mindszent Város Önkormányzata tájékoztatja a mindszenti ingatlan-tulajdonosak, hogy

2013. július 1. napjától 2013. szeptember 30. napjáig

a Csongrádi Víz és Kommunális Kft. (6640 Csongrád, Bercsényi u. 39.)

fogja ellátni a településen a települési szilárd hulladék összegyűjtését és elszállítását, továbbá a zöldhulladék gyűjtést és elszállítást.

A közszolgáltatás a továbbiakban is a megszokott időpontban, heti rendszerességgel, a járattervnek megfelelően fog történni.

A kukák az új közszolgáltató tulajdonába fognak kerülni, így azzal további teendő nincs.
Azokat rendeltetésüknek megfelelően tovább használhatják az ingatlantulajdonosok.
A közszolgáltató saját jelzésével fogja az edényzeteket ellátni, ennek érdekében felkeresik majd az ingatlantulajdonosokat.

A bejelentő lapokat a Polgármesteri Hivatal bejáratánál lévő gyűjtőládába lehet elhelyezni.

 

Ügyfélszolgálat címe:

6630 Mindszent Köztársaság tér 16. – 11.sz. iroda
(okmányiroda épület)

 

Ügyfélszolgálat nyitva tartása:

– 2013. szeptember 11. – 8.00 – 12.00

 

Egyéb munkanapokon telefonos ügyfélszolgálat

8.00 – 16.00 között:
06-63/483-956/14 mellék
06-30/473-53-40

 

Zöldhulladék szállítás 2 hetente szombatonként lesz, a járattervnek megfelelően.

A szolgáltató Mindszenten dolgozó kollégája lesz felelős a lakosság informálásáért, a szerződések megkötéséért, a számlák kibocsátásáért, és a díjak beszedéséért.

A szolgáltatás részleteiről a lakosságot szórólapon is tájékoztatni fogjuk, minden ingatlanba eljuttatva azt.

Kérjük a Tisztelt Lakosság együttműködését az átállás zökkenőmentessége érdekében.