Tisztelt Lakosság!

Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 17/2021. (XII.16.) önkormányzati rendeletével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

 

Az étkeztetés keretében a szociálisan rászorultaknak napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik az önkormányzat, ha azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

 

Az étkeztetés iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán kell benyújtani.

 

Kik igényelhetik jövedelmük alapján?

 

Az étkeztetésre való jogosultság elbírálásakor szociálisan rászorulónak minősül, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 530%-át (2023. évben 151.050,- Ft), egyedülálló személy esetén havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 650%-át (2023. évben 185.250 ,- Ft), és kora, egészségi állapota fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége, vagy hajléktalansága miatt önmaga, illetve eltartottjai részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képes biztosítani az ellátást.

 

Igénylés további feltételei:

 

  • életkora alapján az a személy, aki 65. életévét betöltötte

  • egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a háziorvos, vagy kezelőorvos igazolása szerint önmaga ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni nem tud,

  • pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, és pszichiátriai- vagy szenvedélybetegségét a kezelőorvos által kiállított szakvéleménnyel

Hogyan étkezhetnek az igénylők?

Az étkeztetés történhet

  • házhoz szállítással

  • személyes elvitellel a Károly Óvoda főzőkonyhájáról (Mindszent, József Attila u. 1. )

Mennyibe kerül?

Szociális étkeztetés intézményi térítési díja: 970,- Ft/nap+áfa

Jövedelem összege

Térítési díj/adag

Térítési díj kiszállítással/adag

1 – 57 000 forint

   580,- Ft/nap+áfa

   605,- Ft/nap+áfa

57 001- 71 250 forint

   775,- Ft/nap+áfa

   820,- Ft/nap+áfa

71 251- forint

   970,- Ft/nap+áfa

1 035,- Ft/nap+áfa

Diétás

1 435,- Ft/nap+áfa

1 190,- Ft/nap+áfa

A szociálisan rászoruló személy esetében az ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 30%-át.

Az igényléssel kapcsolatos részletes tájékoztatást Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 16.) szociális ellátásokról helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelete ad.