Településünk szilárdhulladék elszállítója, az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. az alábbi tájékoztatást adta a számlázás tekintetében:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításával folytatódott a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átszervezése. Legfontosabb lépésként meghatározásra került az állami hulladékgazdálkodási közfeladat és ennek következtében elkezdődött az állam szerepvállalása a tevékenységek megszervezésében. Megalapításra került a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) mely feladatául az állami szerepkör gyakorlati végrehajtását kapta, így a közszolgáltatási díjak beszedését, kintlévőségek kezelését is.

Az átszervezés során a hosszas egyezetések után újonnan felállított rendszerben került sor a számlázásra. A 2016. 2. negyedévi számlák elkészítése és megküldése a korábban megszokottól később történt/történik meg.

Ezúton tájékoztatni kívánjuk Önöket, hogy a 2016.04.01.-2016.06.30. időszakra kiállított számlákat a lakosság a fizetési határidő lejártát követően kapja meg az új rendszer felállításából eredő technikai problémákból kifolyólag.

Ezáltal a számlák fizetési határideje a kézhezvételtől számított 15 nap, függetlenül a számlán feltüntetett fizetési határidőtől.

A fenti okok miatt késedelmi kamat, illetőleg járulékos költségek felszámítására a módosított fizetési határidőt kell figyelembe venni.

Az okozott kellemetlenségekért elnézésüket kérjük.

                                                                       Tisztelettel:

Agatics Roland

ügyvezető igazgató