Mindszent Város Önkormányzata tulajdonát képező, Mindszent, 3201 Hrsz. alatti telek értékesítésére

Mindszent Város Önkormányzata a hatályos vagyonrendelete alapján versenyeztetési eljárást hirdet a Mindszent, 3201 hrsz. alatti ingatlan eladására.

Az ingatlan adatai: Zártkert, földforgalmi törvény hatálya alá nem tartozó művelés alól kivett terület

  • A kiíró megnevezése: Mindszent Város Önkormányzata

A kiíró címe: 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.

2.) Az eljárás célja és fajtája:
2.1.) Versenyeztetés fajtája: nyílt versenyeztetési eljárás
2.2.) A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú telek eladása

3.1.) Jogi feltételek:

A meghirdetett pályázat nyilvános, azon természetes személy és jogi személy egyaránt részt vehet, pályázhat a vételi jog megszerzésére.

A pályázat nyertesével az adásvételi szerződés a versenyeztetést követő 15 napon belül megkötésre kerül.

A kiíró csak a pályázat nyertesével, vagy annak visszalépése esetén, a második legmagasabb összegű ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

  • az ajánlattevő neve/cég megjelölését, személyi (nyilvántartási) adatait és aláírását

Az ajánlatok benyújtásának határideje, módja: 2022. június 29. 16:00 óra, polgarmester@mindszent.hu e-mail címre.

Esetleges versenytárgyalás időpontja: 2022. június 30. 10:00 óra (Polgármesteri Hivatal).

4.) További információ a Mindszenti Polgármesteri Hivatal Jogi Irodájában (62/527-011), telefonon vagy e-mailben kérhető.