Pályázati Hirdetmény

A Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. (6630 Mindszent, Szabadság tér 31.) a vagyonkezelésében lévő, a mindszenti tiszai strand területén lévő, kereskedelem-vendéglátás céljára alkalmas helyiségekre, valamint az előtte kialakított teraszra jelen pályázati felhívást teszi közzé.

 

A kiíró megnevezése: Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.

A kiíró címe: 6630 Mindszent, Szabadság tér 31.

2.) Az eljárás fajtája és célja:

2.1.) Versenyeztetés fajtája: nyílt versenyeztetési eljárás

2.2.) A pályázat célja: A megújult tiszai strand területén lévő „szolgálati épület” földszintjén lévő helyiségeknek és a hozzá tartozó terasznak a vendégek elvárásainak megfelelő, magas színvonalú, kulturált szórakozást, pihenést és ellátást biztosító kereskedelmi-vendéglátó helyként történő működtetése.   

3.) Pályázat tárgya és ennek műszaki, jogi feltételei:
3.1.) Az ingatlan bemutatása:

A mindszenti tiszai strandon lévő, újjáépített, a beruházás megvalósítása óta még használatba nem vett, 26,04 m2 összterületű, két büfé, illetve 13 m2 összterületű két raktár, amely lakáshoz erkély is tartozik. A helyiségek beton aljzatúak, elektromos áram vételezés lehetősége kialakított, hideg, meleg vízellátás az épületben biztosított. A bérleményhez tartozik egy az építmény előtti, viakolor térburkolatú, 85,38 m2 terasz.

3.2. A bérleti jogviszony időtartama: 2020. április 30. napjától -2025.10.31. napjáig terjedő határozott idő.

4.

4.1.) Jogi feltételek:

  • Azok a kereskedelmi és vendéglátási tevékenységre szakosodott vállalkozások pályázhatnak, amelyeknek nem áll fenn lejárt adó-, vagy adók módjára behajtható tartozása
  • A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy 2020. évi strandszezon kezdetére a tevékenységhez szükséges valamennyi szakhatósági engedélyt beszerzik, az üzemeléshez szükséges közüzemi szerződéseket (víz, elektromos áram, szemétszállítás)
  • A bérleményben tervezett hosszú távú tevékenységre vonatkozó üzleti elképzeléseiket (üzleti terv) bemutatják, ahhoz látvány- és arculat-tervet készítenek.

A pályázat elbírálása során előnyt élvez, aki az alapszolgáltatásokon túlmutató egyéb szolgáltatások biztosítását vállalja.(WI-FI, zeneszolgáltatás, televízió, mobiltöltő állomás, stb.)

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás megfizetésére tesz ajánlatot. Amennyiben a hasznosítás érdekében közzétett felhívásra több ajánlat érkezik, az ajánlattevők versenytárgyaláson vesznek részt, és licit eredményeként kerül kiválasztásra a bérlő személye.

A pályázat nyertesével a bérleti szerződést a versenyeztetést követő 15. napon belül meg kell kötni.

A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy visszalépése esetén a második legmagasabb összegű ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.

Azonos összegű bérleti díjat ajánló pályázók közül az ajánlat valamennyi feltételének figyelembevételével a pályázati tárgyalást levezető személy a nyertes ajánlattevőt sorsolással állapítja meg.

Ajánlati kötöttség: az ajánlatok elbírálásától számított 30. nap.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő neve/cég megjelölését, személyi (nyilvántartási) adatait és aláírását.

4.2.

Az ajánlatok benyújtásának módja, határideje: Az ajánlatokat 2020. március 20. napjáig, minden munkanapon 08-09 óra között személyesen, lezárt borítékban, a Mindszenti Városgazda Np. Kft. székhelyén (6630 Mindszent, Szabadság tér 31. sz.)