Pályázati felhívás

Pályázat tárgya: “Mindszent Város Önkormányzata könyvvizsgálói feladatainak ellátása”

Ajánlatkérő neve, címe: Mindszent Város Önkormányzata, 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.

Képviseli: Zsótér Károly Sándor polgármester

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást ad: dr. Végh Ibolya jegyző, elérhetősége: 06-62/527-013

Szerződés meghatározása: Megbízási szerződés

A megbízás időtartama:

 1. július 1-től 2024. május 31-ig, amelyet felek, kölcsönös megelégedettség esetén, kettő évvel meghosszabbíthatnak.

Teljesítés helye: A megbízott személyes megjelenésével együtt járó kötelezettség esetén a megbízó székhelye, vagy a Mindszenti Polgármesteri Hivatal telephelye.

Ellenszolgáltatás teljesítése: havi számlázás alapján, 30 napos fizetési határidővel.

Pályázati feltételek:

 • pályázónak nem lehet köztartozása, valamint helyi adó tartozása
 • pályázó nem állhat végrehajtás vagy felszámolás alatt
 • pályázó rendelkezik a pályázat tárgyával kapcsolatos referenciával
 • a pályázóval szemben jogszabály szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn
 • minimum 3 év önkormányzati gyakorlat

Benyújtandó iratok:

 • önkormányzati könyvvizsgálói jogosultságot igazoló dokumentum
 • könyvvizsgálói kamarai tagságról szóló igazolás
 • felelősségbiztosítási kötvény másolata
 • erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)
 • szakmai önéletrajz
 • munkaprogram tervezet a feladat ellátására
 • megbízási díj megjelölése, fizetési feltételek

Pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 15. 16:00 óra

Pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 28.

Pályázat benyújtásának módja: személyesen hivatali időben vagy postai úton határidőn belül.

Levélcím: Zsótér Károly Sándor polgármester részére – 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.