Pályázati felhívás

Mindszent Város Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátására

 

 

 

Ajánlatkérő neve, címe: Mindszent Város Önkormányzata, 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.

Képviseli: Zsótér Károly Sándor polgármester

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást ad: dr. Végh Ibolya jegyző, elérhetősége: 06-62/527-013

Szerződés meghatározása: Megbízási szerződés

A megbízás időtartama: 2023. március 1-től 2024. május 30-ig, amelyet felek, kölcsönös megelégedettség esetén, kettő évvel meghosszabbíthatják

Teljesítés helye: A megbízott személyes megjelenésével együtt járó kötelezettség esetén a megbízó székhelye, vagy Mindszent Város Polgármesteri Hivatalának telephelye

Ellenszolgáltatás teljesítése: havi számlázás alapján, 30 napos fizetési határidővel.

 • Pályázati feltételek:
  – pályázónak nem lehet köztartozása, valamint helyi adó tartozása
  – pályázó nem állhat végrehajtás vagy felszámolás alatt
  – pályázó rendelkezik a pályázat tárgyával kapcsolatos referenciával
  – a pályázóval szemben jogszabály szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn
  – minimum 3 év önkormányzati gyakorlat

 

 • Benyújtandó iratok:
  – önkormányzati könyvvizsgálói jogosultságot igazoló dokumentum
  – könyvvizsgálói kamarai tagságról szóló igazolás
  – felelősségbiztosítási kötvény másolata
  – erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)
  – szakmai önéletrajz
  – munkaprogram tervezet a feladat ellátására
  – megbízási díj megjelölése, fizetési feltételek

Pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 15.

Pályázat elbírálásának határideje: 2023. május 30.

Pályázat benyújtásának módja: személyesen hivatali időben vagy postai úton határidőn belül.

Levélcím: Zsótér Károly Sándor polgármester részére
6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.