Mindszenti Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Mindszenti Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és városüzemeltetési Iroda
irodavezető
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, 3 hónap próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Csongrád-Csanád megye, 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör, 1. melléklet 32. pont

Ellátandó feladatok:
Önkormányzati beruházások, felújítások, karbantartások tervezése, bonyolítása, ellenőrzése, a település-üzemeltetési feladatok ellátásának felügyelete. Közreműködés az Önkormányzat uniós és hazai forrásokból megvalósuló pályázatai műszaki-mérnöki feladatainak ellátásában azon körben, ahol erre az Önkormányzat külsős céggel, vállalkozással nem szerződött. A Városfejlesztési és városüzemeltetési iroda tevékenységének irányítása, az iroda munkavállalói felett az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása, valamint a munkaköri leírásában foglalt egyéb feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Településfejlesztési és település-üzemeltetési feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők illetményalapjáról szóló rendelete az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Magyar állampolgárság,
– Cselekvőképesség,
– Büntetlen előélet,
– Felsőoktatásban szerzett építész- vagy építőmérnöki szakmacsoportba tartozó szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés,
– Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Közigazgatásban szerzett tapasztalat
Beruházások lebonyolításában szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget, valamint a szakképesítést vagy a szakmai tapasztalatot igazoló dokumentumok másolata
– a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján készített, fényképes szakmai önéletrajz
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy legalább az annak igénylését igazoló irat másolata)
– hozzájárulás a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez (a nyilatkozat elérési helye: https://mindszent.hu/adatvedelem)
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2023. január 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Végh Ibolya jegyző nyújt, a 36-30/636-30-92-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Mindszenti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6630 Mindszent, Köztársaság tér 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MIN/8026/2022 , valamint a munkakör megnevezését: városfejlesztési irodavezető.
– Elektronikus úton dr. Végh Ibolya jegyző részére a jegyzo@mindszent.hu e-mail címre
– Személyesen dr. Végh Ibolya jegyző részére, Csongrád-Csanád megye, 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31. 1. em. 4.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A formai és tartalmi szempontból megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatását követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 13.