Mindszenti Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Mindszenti Polgármesteri Hivatal
általános igazgatási iroda

szociális ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű 2021. 11. 01-től legfeljebb 2023. 08. 22-ig –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Szociális és gyámügyi feladatkör, 1. melléklet 9. pont

Ellátandó feladatok:
Egyes, a helyi önkormányzati rendeletben szabályozott települési támogatásokkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés, döntés-előkészítés és a kapcsolódó nyilvántartások (pl. PTR) vezetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Egyes települési támogatásokkal kapcsolatos ügyintézés.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Mindszent Város Képviselő-testületének a köztisztviselők illetményalapjáról szóló rendelete az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola, Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi, orvos és egészségtudományi, hittudományi, pedagógus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat.,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• közigazgatásban, szociális területen szerzett – 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• végzettséget, valamint a szakképesítést vagy a gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata
• a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján készített szakmai önéletrajz
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy legalább az annak igénylését igazoló irat másolata)
• hozzájárulás a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez (a nyilatkozat elérési helye: https://mindszent.hu/adatvedelem)
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh István nyújt, a 62/527-012 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Mindszenti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6630 Mindszent, Köztársaság tér 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MIN/6317/2021 , valamint a munkakör megnevezését: szociális ügyintéző.
• Elektronikus úton Dr. Végh Ibolya jegyző részére a jegyzo@mindszent.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A formai és tartalmi szempontból megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatását követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mindszent.hu honlapon szerezhet.