Mindszenti Polgármesteri Hivatal
Jegyzője
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45 .§ (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
jogi referens
munkakör betöltésére.

 

 

Ellátandó feladatkör:

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos, joghatást kiváltó cselekmények, jogi aktusok, szerződések, megállapodások előkészítése, a szerződések nyilvántartásának vezetése. Egyes jogi szaktudást igénylő hatósági és egyéb feladatok (pl. birtokvédelmi, gyámügyi és hagyatéki eljárások, társasházak törvényességi felügyelete) ellátása.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama, a foglalkoztatás jellege:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, teljes munkaidőben, 3 hónap próbaidő kikötésével.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • állam és jogtudományi doktori képesítés,
 • a közszolgálati jogviszony létrejöttét megelőzően a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése,
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek.

 

Előnyt jelent:

 • közigazgatásban szerzett gyakorlat
 • önkormányzati vagyongazdálkodás területén szerzett gyakorlat

 

Illetmény és egyéb juttatások:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők illetményalapjáról szóló 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelete és a Közszolgálati Szabályzat szerint.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz (87/2019 (IV. 23.) Kormányrendelet 1. melléklete szerint),
 • a pályázat elbírálásához szükséges, végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázat elbírálásában résztvevők számára a pályázat megismerhetőségére vonatkozó nyilatkozat megadása.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 • 2020. február 17.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

 • 2020. február 21.

 

A munkakör betölthető:

 • 2020. február 24.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázat postai úton (Mindszenti Polgármesteri Hivatal Jegyzője részére (6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.) vagy elektronikus úton a jegyzo@mindszent.hu e-mail címre nyújtható be. A borítékra kérjük ráírni a „Jogi referens pályázat” jeligét.

A pályázattal kapcsolatban bővebb információt dr. Késmárki-Szabó Olga jegyző (62/527-013, e-mail: jegyzo@mindszent.hu) nyújt.