Mindszenti Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Mindszenti Polgármesteri Hivatal
adócsoport

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Hatósági feladatkör, 1. melléklet 14. pont

Ellátandó feladatok:
Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adóigazgatási feladatok:, különösen a helyi adók nyilvántartásával, megállapításával kapcsolatos feladatok, az adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzésével, valamint adóvégrehajtással kapcsolatos feladatok. Kérelmek döntésre való előkészítése, ügyfélfogadás, ügyfelek tájékoztatása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Helyi adóigazgatási hatósági feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők illetményalapjáról szóló rendelete az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• középiskola/gimnázium, – közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga,
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola, felsőfokú pénzügyi végzettség,
• önkormányzati adóhatóságnál adó szakterületen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• mérlegképes könyvelői szakképzettség (államháztartási)
• adótanácsadói szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Végzettséget, valamint a szakképesítést vagy a szakmai tapasztalatot igazoló dokumentumok másolata,
• a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján készített szakmai önéletrajz,
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy legalább az annak igénylését igazoló irat másolata),
• hozzájárulás a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez (a nyilatkozat elérési helye: https://mindszent.hu/adatvedelem),
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. október 11. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sibán Edit adócsoport vezető nyújt, a 62/527-018 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Mindszenti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6630 Mindszent, Köztársaság tér 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MIN/6175/2021 , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.
• Elektronikus úton Dr. Végh Ibolya jegyző részére a jegyzo@mindszent.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A formai és tartalmi szempontból megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatását követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.kozigallas.gov.hu – 2021. szeptember 20.