Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket/Gyámokat, hogy Mindszent Város Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete alapján idén is lehetőség van óvodáztatási, illetve iskolakezdési települési támogatás igénylésére.

A fent említett önkormányzati rendelet értelmében azt is vizsgálni kell a kérelmek elbírálásakor, hogy a kérelmező szülőnek/gyámnak, vagy a vele közös háztartásban élő személynek az életvitelszerű lakhatásukat szolgáló ingatlannal kapcsolatban helyi adó, vagy egyéb tartozása áll-e fenn az Önkormányzattal szemben.

A támogatás iránti kérelmet minden év július hó 1. és szeptember hó 15. napja között lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő! A kérelmeket a Polgármesteri Hivatal földszint 20-as irodájában lehet leadni, illetve kérelem-nyomtatvány is itt igényelhető, valamint letölthető a város honlapjáról. A kérelmek elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik.

                                                                                               Zsótér Károly sk.

                                                                                             polgármester