Óvodáztatási és Iskolakezdési települési támogatás igényelhető

 

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket/Gyámokat, hogy Mindszent Város Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete alapján idén is lehetőség van óvodáztatási illetve iskolakezdési települési támogatás igénylésére.

Újdonság a korábbi évekhez képest, hogy módosult a fent említett önkormányzati rendelet, melynek értelmében idéntől már azt is vizsgálni kell a kérelmek elbírálásakor, hogy a kérelmező szülőnek/gyámnak, vagy a vele közös háztartásban élő személynek az életvitelszerű lakhatásukat szolgáló ingatlannal kapcsolatban helyi adó, vagy egyéb tartozása áll-e fenn az Önkormányzattal szemben.

A támogatás iránti kérelmet minden év július hó 1. és szeptember hó 15. napja között lehet benyújtani.

A határidő elmulasztása jogvesztő!

A kérelmeket a Polgármesteri Hivatal földszint 19-es irodájában lehet leadni, illetve kérelem-nyomtatvány is itt igényelhető, valamint letölthető az alábbi webhelyről: https://mindszent.hu/nyomtatvanyok/szocialis-iroda-nyomtatvanyai/

 A kérelmek elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik.