Kedves Szülők!

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

 

A 2024/2025. nevelési évre az óvodai beiratkozások időpontja:

  • 2024. április 24. (szerda) – 25. (csütörtök) 8-15 óra között

Helyszín: a körzethatárok figyelembevételével:

  • Károly Óvoda Székhely (Szabadság tér 4.) vagy

  • Károly Óvoda Móricz Zs. Utcai Tagintézménye (Móricz Zs. u. 1/b.)

 

Kötelező beíratni óvodába: Azt a gyermeket, aki 2024. augusztus 31-ig harmadik, negyedik, ötödik életévét betölti.

 

Óvodába felvehető (nem óvodaköteles): az a gyermek is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti (2,5 éves), feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1) bek.).

 

FIGYELEM! A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv), -esetünkben a Csongrád Csanád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal- felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. (Nkt. 8.§ (2) bek.).
A KÉRELMET A SZÜLŐ NYÚJTJA BE!

Felvétel kritériuma továbbá az ágy-és szobatisztaság megléte (Óvodai Házirend).

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 

Közlemény óvodai beiratkozásról + felvételi körzethatárokról 2024.

 

A nyomtatványok a jelentkezés napján az óvodában is kitölthetők.