Országgyűlési választás 2018.tájékoztató

 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy Magyarország Köztársasági Elnöke az országgyűlési képviselők általános választását 2018. április hó 8. napjára tűzte ki. A választással kapcsolatban néhány fontosabb tudnivalóról szeretném Önöket tájékoztatni.

Választójog

Az országgyűlési képviselők választásán választójoggal rendelkezik minden nagykorú magyar állampolgár, tehát a nem Magyarországon élő magyar állampolgárok is rendelkeznek – korlátozott mértékű – választójoggal (csak az országos listákra szavaznak, egyéni jelöltekre nem).

Nem rendelkezik választójoggal az, akit a bíróság bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a választójogból kizárt, azaz, akit a közügyektől eltiltottak vagy gondnokság alá helyeztek.

 

Választójogosultak névjegyzéke

Minden választójogosult nagykorú magyar állampolgár, aki a lakcímnyilvántartásba bejelentett magyarországi lakóhellyel rendelkezik, automatikusan felkerül a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékére. A magyarországi lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgárok regisztráció útján kerülhetnek fel – legkésőbb 2018. március 24-én 1600 óráig benyújtott kérelmük alapján – a névjegyzékre. (A regisztrációról tájékoztató olvasható, a kérelem online benyújtható, valamint a postai benyújtáshoz letölthető a Nemzeti Választási Iroda által működtetett www.valasztas.hu honlapon a „Választópolgároknak” menüpontban a „Kérelmek magyarországi lakcímmel nem rendelkezőknek” almenüpont alatt.)

 

Értesítő

Azt a választópolgárt, aki a névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a névjegyzékbe vételről. A választási értesítőt mindenkinek legkésőbb 2018. február 19-ig meg kell kapnia. Aki eddig az időpontig az értesítőt nem kapja meg, a Helyi Választási Irodához fordulhat.

 

Választókerületek

Az országgyűlési képviselők számát az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (Vjt.) 199 főben határozza meg. Egyéni választókerületben 106 főt választunk, míg 93 képviselő az országos listákról jut be a Parlamentbe. Az országban tehát összesen 106 egyéni választókerület van, Mindszent a Csongrád megyei 03. sz. országos egyéni választókerülethez (OEVK) tartozik, melynek székhelye Szentes.

 

Képviselő-jelöltek, országos listák

Az egyéni választókerületben a jelölt párt jelöltjeként vagy független jelöltként indulhat. A jelöltséghez legalább 500, a választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár ajánlása szükséges. Az ajánlásokat a jelöltek (vagy megbízottjaik, illetve a pártok megbízottjai) ajánlóíven gyűjthetik a 2018. február 19. és március 5. közötti időszakban. A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, egy jelöltet viszont csak egyszer.

Országos listát az a párt állíthat, amely legalább 9 megyében és a fővárosban legalább 27 egyéni választókerületben önállóan jelöltet állított.

 

Átjelentkezés

Átjelentkezési kérelmet az a névjegyzékben szereplő választópolgár nyújthat be, aki a szavazás napján Magyarországon, de lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik, és választójogát ott kívánja gyakorolni. Átjelentkezési kérelmet legkésőbb 2018. április 6-án 1600 óráig lehet benyújtani, illetve a korábban benyújtott kérelmet eddig az időpontig lehet módosítani vagy visszavonni. (Az átjelentkezési kérelem online benyújtható, valamint a postai vagy személyes benyújtáshoz letölthető az előzőekben már hivatkozott www.valasztas.hu honlapon a „Választópolgároknak” menüpontban a „Kérelmek magyarországi lakcímmel rendelkezőknek” almenüpont alatt.)

 

Szavazás külföldön

A külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét az a névjegyzékben szereplő választópolgár kérheti, aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, és választójogát ott kívánja gyakorolni. Külképviseleti névjegyzékbe történő felvételi kérelmet legkésőbb 2018. március 31-én 1600 óráig lehet benyújtani, illetve a korábban benyújtott kérelmet eddig az időpontig lehet módosítani vagy visszavonni. (A külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelem online benyújtható, valamint a postai vagy személyes benyújtáshoz letölthető az előzőekben már hivatkozott www.valasztas.hu honlapon a „Választópolgároknak” menüpontban a „Kérelmek magyarországi lakcímmel rendelkezőknek” almenüpont alatt. Itt megtekinthető továbbá azon külképviseletek címe, ahol az egyes országokban a szavazat leadható.)

 

Helyi Választási Iroda

A választással kapcsolatos esetleges problémákkal, kérésekkel (pl. ha valaki nem kapta meg a választási értesítőt, vagy segítséget igényel az előzőekben említett kérelmek online, illetve papír alapú benyújtásához, stb.) a választópolgárok a Helyi Választási Irodához fordulhatnak.

A Helyi Választási Iroda elérhetőségei: telefon: 62/527-012, e-mail: jegyzo@mindszent.hu, cím: 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31. A Helyi Választási Iroda vezetője a jegyző.

 

 

                                                                                                          Dr. Megyeri Szilvia

                                                                                                                      jegyző