Önkormányzatunk évek óta küzd a település kül- és belterületén illegálisan elhelyezett hulladékkal. Folyamatosan szervezett gyűjtési akciókkal és a hulladék szeméttelepre történő szállításával próbáljuk a környezet ártalommentesítését elvégezni, ami évről – évre egyre nagyobb költséget jelent számunkra.

A hulladékszállítást végző céggel közösen egyeztettük a településen hulladékszállítási szerződéssel rendelkező, természetes személyek által használt ingatlanok adatait a városban lévő valamennyi ingatlan adataival, és azt kellett megállapítanunk, hogy a Város belterületi részén 470 db ingatlan vonatkozásában nem kötötték meg a kötelező  közszolgáltatási szerződést. 

Jogosan merül fel a kérdés, hogy az ezen ingatlanokban keletkezett hulladék hol kerül elhelyezésre. Vélhetően jelentős részük illegálisan, a település külterületi részein a bezárt szeméttelepen, az utak melletti árkokban, vagy az egyébként szelektív gyűjtésre létrehozott szigetek környezetében, de nagy valószínűséggel nem kis mennyiségben helyezik, és szállíttatják azt el a szervezett szemétszállítás keretében, térítésmentesen igénybe véve a szolgáltatást, és ezzel károsítva az NHKV Zrt-t.

A hulladék elszállítása és ártalommentes elhelyezése minden ingatlan tulajdonos/használó kötelezettsége, melynek az Önkormányzat által biztosított kötelező közszolgáltatás igénybevételével tud eleget tenni.

Kérjük azokat az ingatlan tulajdonosokat/használókat, beleértve az üdülő tulajdonosokat is, akik jelenleg nem rendelkeznek hulladékszállítási szerződéssel, azt legkésőbb 2022. május 30-ig kössék meg! 

A május 30. után szerződéssel nem rendelkező ingatlan tulajdonosokkal/használókkal szemben eljárást fogunk indítani, és 50.000,-Ft-ig terjedő bírságot szabunk ki. A 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdése értelmében a bírság kiszabására a települési önkormányzat jegyzője jogosult, amennyiben

  1. a) az ingatlantulajdonos a települési hulladék gyűjtésére és átadására vonatkozó kötelezettségét megszegi, vagy
  2. b) a települési hulladék kezelésére szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételét mellőzve jogellenesen helyezi el a hulladékot.

Aki hulladékszállítási szerződéssel nem rendelkezik, és nem tudja igazolni az ingatlan területén keletkezett hulladék elszállítását és ártalommentes elhelyezését, az adható bírság legmagasabb mértékére, 50.000,-Ft-ra számíthat. Ezt meghaladóan a szolgáltatást végző FBH Nonprofit Kft-nek természetesen jogában áll az eddig meg nem fizetett díjat akár 5 évre visszamenőleg követelni, amely szolgáltatási díj, adók módjára behajtható.

A szemétszállítási szerződés megkötésére minden héten hétfői napon 15.00 – 16.00 óra közötti időpontban a Polgármesteri Hivatalban van lehetőség, a Szolgáltató ügyfélfogadásán.