Tisztelt Mindszenti Polgárok!

Városunkban ez évben befejeződött az a csatorna-beruházás, amelynek eredményeként teljesült azon törekvésünk, hogy településünk élhetőbb, tisztább, kulturáltabb, környezetkímélőbb legyen. A folyékony hulladék talajba kerülésének alapvető gátja, a csatornarendszer hiánya ma már nem jelent problémát településünknek, a Tisztelt Polgárok elől minden akadály elhárult az elől, hogy a kiépült gerincvezetékre történő rákötéssel környezet-terhelő szennyvízkibocsátás a háztartásokból ne történjen.

Ezúton is felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét a rákötések fontosságára, amely felhívásnak az adhat még komolyabb, a pénztárcákat is súlyosan érintő nyomatékot, hogy Képviselő-testületünk – törvényi kötelezettségének eleget téve – november 27-i ülésén elfogadta a talajterhelési díjról szóló helyi rendeletet, amely alapján a környezetet jövőben is folyékony hulladékkal szennyezők 2016. január 1. napját követően 1800 Ft/m3 összegű talajterhelési díjat kell, hogy fizessenek. Könnyen belátható, hogy a gerincvezetékre rákötés költségét sokszorosan meghaladó díjfizetésre számíthatnak, akik a csatornára rákötés lehetőségével nem élnek, és továbbra is szennyezik környezetünket.

 

                                    Zsótér Károly
polgármester