Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselő-testület a 2015. október 30-i ülésén módosította a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletét.

A módosítás többek között érintette a tüzelővásárlási települési támogatás igénylésének és elbírálásának egyes szabályait is. Lényeges elem, hogy a mostani szezonban nem csak tűzifa, hanem a jogosultak szándéka szerint az olcsóbb árfekvésű lignit, vagy akár szén is igényelhető a támogatás erejéig. Egyelőre szintén csak erre a fűtési idényre vonatkozik, hogy a Szociális Bizottság által megállapított támogatás összegének megfelelő mennyiségű tüzelőanyagot a Vastüzép Kft. helyi telepén vehetik át a jogosultak. Emelkedett a jogosultsági jövedelemhatár is annyiban, hogy most már mind az egyedülállók, mind a családban élők esetében egységesen az öregségi nyugdíjminimum 250%-a, azaz 71.250,- Ft havi jövedelem, illetve egy főre jutó jövedelem az a határ, mely alatt a támogatás megállapítható. E módosításokon felül a Képviselő-testület meghosszabbította a benyújtásra rendelkezésre álló határidőt, az eddigi – jogvesztő – október 31-i időpont helyett egészen január 31-ig folyamatosan nyújthatók be a kérelmek.

Ezen utóbbihoz kapcsolódóan viszont fontos hangsúlyozni, hogy – költségvetési elszámolási szempontok miatt – a legkésőbb 2015. december 2-án benyújtott kérelem esetén van mód azt még idén elbírálni, az ezt követően benyújtott kérelmek elbírálása és a tüzelőanyag kiadása áttolódik 2016. januárjára, esetleg februárjára.

Zsótér Károly

polgármester