Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselő-testület a 2015. október 30-i ülésén módosította a „Mindszent város szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási beruházásának megvalósítása” című, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0049 azonosító számú projekt keretében a házi bekötések létesítésének támogatásáról szóló 19/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendeletét.

Az egyik lényeges változás, hogy ezt követően esélyegyenlőségi szempontból hátrányos helyzetűnek tekinti a rendelet (az eddigi 65. életév betöltése helyett) a 60. életév betöltését, valamint, hogy nem csak egyedülállók, hanem családban élők is jogosultak a támogatásra (utóbbiak esetén elég, ha a házastársak, élettársak egyike betöltötte az említett korhatárt). A másik fontos változtatás szintén e személyi körhöz kapcsolódik, miután esetükben a jogosultsági jövedelemhatár emelkedett, az eddigi, az öregségi nyugdíjminimum 200%-ában meghatározott összeg helyett annak 250%-a, azaz 71.250,- Ft az a jövedelemhatár, mely alatt a támogatás megállapítható.

E módosításokon felül a Képviselő-testület meghosszabbította a benyújtásra rendelkezésre álló határidőt is, az eddigi – jogvesztő – október 20-i időpont helyett 2015. december 20-ig nyújthatók be a kérelmek.

Zsótér Károly

polgármester