A Képviselő-testület a februári rendes ülésén a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról döntött, melyről az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot.

  1. A módosító rendelkezések egyik elemeként a Képviselő-testület – tekintettel arra, hogy ilyen irányú kérelem az elmúlt öt évben egyetlen egy sem érkezett, továbbá, hogy így nagyobb összeg volt tervezhető más ellátási formákra – az adósságkezelési települési támogatás megszüntetését határozta el. Mint emlékezetes, e támogatási forma keretében a jelentősebb közüzemi díjhátralékkal rendelkező családok kérhettek (volna) segítséget ezen hátralék rendezéséhez. E segítség feltétele volt, hogy az adott családnak a családsegítő szolgálattal, mint tanácsadóval együttműködve pénzügyi tervet kellett készítenie, és a családi kiadásokat – a tartozás mielőbbi rendezése érdekében – a tanácsadó útmutatásai szerint, rangsorolva, a legfontosabbakat előtérbe helyezve teljesítenie. Most tehát igény híján e támogatási forma megszűnt, de természetesen, ha a trend megfordulna, és az érdeklődés és az igények száma megnőne, akkor képviselő-testületi döntéssel – megfelelő költségvetési forrás rendelkezésre állása esetén – visszaállítható.
  2. A Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. (mint a Hód-Menza Kft. jogutódja) a február közepén érkezett levelében arról értesítette az Önkormányzatot, hogy az emelkedő munkabér- és nyersanyagköltségek miatt kénytelen emelni a szociális diétás étkeztetés árát, mely így az eddigi 590,- Ft + áfa/adag árról 650,- Ft + áfa/adag összegre emelkedik. Miután a szociális étkeztetés keretében az azt igénylők részére kötelező diétás étkeztetést biztosítani, a Képviselő-testület elfogadta a fenti árat, és így március 1-től ennyi lesz a diétás étkeztetés térítési díja. A szolgáltatás egyébként eddig korrekt volt, mindig időben, jó minőségben kapták az ellátottak a diétás ebédet, panasz részükről nem érkezett.

Zsótér Károly

polgármester