Mindszenti Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Mindszenti Polgármesteri Hivatal
Közgazdasági Iroda
irodavezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

 • Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, 3 hónap próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 • Csongrád-Csanád vármegye, 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 • Pénzügyi és számviteli feladatkör, 1. melléklet 19. pont

Ellátandó feladatok:

 • A közgazdasági iroda vezetése, az iroda szakmai munkájának irányítása, az irodához tartozó munkavállalók tekintetében az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása, valamint a munkaköri leírásában szereplő feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Pénzügyi és számviteli feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők illetményalapjáról szóló rendelete az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • •  Magyar állampolgárság,
 • •  Cselekvőképesség,
 • •  Büntetlen előélet,
 • •  Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai felsőfokú szakképesítés, mérlegképes könyvelő szakképesítés (államháztartási),
 • •  államigazgatási szervnél vagy önkormányzati hivatalnál, intézménynél pénzügyi, gazdálkodási területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • •  Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • •  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget, valamint a szakképesítést és a szakmai tapasztalatot igazoló dokumentumok másolata
 • •a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján készített, fényképes szakmai önéletrajz
 • •90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy legalább az annak igénylését igazoló irat másolata)
 • •hozzájárulás a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez (a nyilatkozat elérési helye: https://mindszent.hu/adatvedelem)
 • •nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör legkorábban 2023. július 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 

 • 2023. június 26. 16:00.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Végh Ibolya jegyző nyújt, a 36-62/527-013-as telefonszámon.

 A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Mindszenti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6630 Mindszent, Köztársaság tér 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MIN/5515/2023, valamint a munkakör megnevezését: közgazdasági irodavezető.
 • •Elektronikus úton dr. Végh Ibolya jegyző részére a jegyzo@mindszent.hu e-mail címre
 • •Személyesen dr. Végh Ibolya jegyző részére, Csongrád-Csanád vármegye, 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31. 1. em. 4.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A formai és tartalmi szempontból megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatását követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 29. 16:00.