FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE

 Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2017. (X. 27.) önkormányzati rendeletével létrehozta

 „Mindszent Város Tiszteletbeli Polgára” címet

 

 Tiszteletbeli polgár cím annak a nem Mindszenten élő természetes személynek adományozható, aki tevékenységével hozzájárult

  • Mindszent város jó hírnevének öregbítéséhez, szellemi és kulturális értékeinek gyarapításához,
  • a város és testvértelepülése(i) jó kapcsolatának ápolásához,
  • a város és a b) pont alá nem tartozó egyéb település jó kapcsolatának ápolásához,
  • a város lakossága érdekeinek szolgálatához.

 

A tiszteletbeli polgár cím nem Magyarország területén élő, illetve nem magyar állampolgár természetes személy részére is adományozható.

A cím posztumusz is adományozható.

Az adományozásra javaslatot tehet:

 

  • bármelyik települési képviselő
  • a polgármester
  • a Képviselő-testület Bizottsága
  • a városban működő civil szervezet,
  • a település lakossága.

 

A tiszteltbeli polgár cím adományozására vonatkozó javaslatot – részletes indokolással ellátva – legkésőbb 2018. március hó 31. napjáig a polgármesterhez lehet benyújtani.

A beérkezett javaslatokat a polgármester összesíti és a Képviselő-testület áprilisi rendes ülésére döntés végett előterjeszti.

Évente legfeljebb két tiszteletbeli polgár cím adományozható.

Az elismerés átadása 2018. június végén ünnepi képviselő-testületi ülés (díszközgyűlés) keretében történik.

 

 

(A díjjal kapcsolatban részletes felvilágosítás kérhető a polgármesteri hivatalnál Csukáné Kőhalmi Eszter oktatási referensnél, tel.: 62/527-010 (313).