Mindszent Város Önkormányzatának Lakossági Tájékoztatója

A Mindszenti Hírek utódjaként 2019 januárjától Mindszent Város Önkormányzata egy lakossági tájékoztatót ad közre minden hónapban, amely elsősorban a közleményeket, információkat, felhívásokat gyűjti össze.

Ez a papíralapú tájékoztató a kevésbé mobilabb, idősebb, informatikai eszközöket nem igazán használó mindszenti polgároknak készül.

A tájékoztató füzet négy A4-es oldalon közli a tudnivalókat, és Mindszent több pontján (Polgármesteri Hivatal, Kormányablak, Egészségház, Kulturális Központ, gyógyszertárak, nevelési és oktatási intézmények, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Gondozási Központ és Idősek Klubja) kihelyezzük, illetve a mozgásukban korlátozott lakosok felé továbbra is eljuttatjuk.

A tájékoztató füzet honlapunkon ezen a felületen
elektronikusan letölthető formában is elérhető.

 

 Zsótér Károly polgármester 

 

2019.