FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE

Mindszent Város Önkormányzata 16/2001. (XII. 14.) számú önkormányzati rendeletével

„Mindszent Város Ifjúsági Díj”-at alapított,

 

amellyel elismerését kívánja kifejezni azoknak a fiataloknak,  akik a tanulás, a sport, a kultúra vagy a közélet terén kimagasló eredményeket értek el, öregbítve ezzel Mindszent város jó hírét és követendő példát állítva a jövő nemzedék számára.

Az Ifjúsági Díj azon magyar állampolgárságú, mindszenti lakóhellyel rendelkező fiatalok részére adományozható, akik – megfelelve az előző bekezdésben foglaltaknak – arra érdemesek, és a javaslattételre rendelkezésre álló határidőig a 14. életévüket már betöltötték, de a 25. életévüket még nem. Az ifjúsági díj adományozható a fentieken túl egyesületeknek, öntevékeny csoportoknak, a lakosság önszerveződő közösségeinek is.

 Az Ifjúsági Díj odaítélésére javaslatot tehetnek:

  • az önkormányzat tisztségviselői
  • bizottságai
  • bármely települési képviselő
  • a településen működő civil szervezetek
  • egyház,
  • intézmény és
  • magánszemély.

 Évente legfeljebb 2 Ifjúsági Díj adományozható.

 A díjazottakra vonatkozó javaslatot – részletes indokolással – 2018. március 31. napjáig lehet benyújtani írásban a polgármesterhez címezve a polgármesteri hivatalnál.

Az ifjúsági díj odaítélésére a Képviselő-testület Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága tesz javaslatot. A díj odaítéléséről a Képviselő-testület egyedi határozattal, minden évben az áprilisi rendes ülésen dönt.

Az elismerés átadása 2018. június végén ünnepi képviselő-testületi ülés (díszközgyűlés) keretében történik.

(A kitüntetéssel kapcsolatban részletes felvilágosítás kérhető a polgármesteri hivatalnál Csukáné Kőhalmi Eszter oktatási referensnél, tel.: 62/527-010 (313).