2022. március 21-én kelt támogatói döntés alapján Mindszent Város Önkormányzata Szegvár Nagyközség Önkormányzatával, Csongrád-Csanád Vármegyei Önkormányzattal, a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel és Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft-vel konzorciumi együttműködésben 1,3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert, melyből a Mindszentre jutó támogatási összeg 654.258.500 Forint.

A pályázatot a Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft. nyújtotta be, a projekt menedzsmenti feladatok elvégzéséért a konzorcium felel.

Ezt megelőzően, a tervek elkészítésére a Csongrád-Csanád Vármegyei Önkormányzat írt ki közbeszerzést, így a pályázat benyújtásakor már kész tervek álltak rendelkezésre, melyek közlekedés biztonsági okokból azóta változtak, figyelembe véve a nyomvonal sajátosságait. Jelenleg az engedélyezési eljárásuk folyik.

A projekt célja és egyben tartalma:

  • Mindszent várost Szegvár nagyközséggel összekötő kerékpárút építése,
  • Mindszent központját a komp kikötővel összekötő kerékpárút építése,
  • valamint Szegvár belterületi meglévő kerékpárút felújítása.

A kerékpárút hossza mintegy 8,8 km.

A projektet fizikai befejezése 2025. 12. 31.

A kerékpárút engedélyes terv (helyszínrajz) letölthető az alábbi linkre kattintva: Mindszent – Szegvár kerékpárút eng. terv – helyszínrajz