FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE

 Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendeletével

„Mindszent Sportjáért” kitüntetést alapított,

 

amellyel elismerését kívánja kifejezni azoknak a sportolóknak, akik kimagasló eredményeket értek el a sport bármely területén, valamint edzőknek, sportvezetőknek, akik szervezőként, továbbá azon szponzoroknak (természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek), akik anyagi támogatóként kiemelkedően támogatták és támogatják a mindszenti sportot, diáksportot, ezzel öregbítve Mindszent város  jó hírét és követendő példát állatva a  jövő nemzedék számára.

Az elismerés posztumusz is adományozható.

 

A Mindszent Sportjáért kitüntetés odaítélésére javaslatot tehetnek:

  • az önkormányzat tisztségviselői, bizottságai, bármely települési képviselő, a településen működő civil szervezetek, egyház, intézmény és magánszemély, valamint az a nem mindszenti székhelyű intézmény, egyesület, sportkör, amelyben a javasolt személy sportol, illetve edzői, sportvezetői tevékenységét végzi.

 

Évente legfeljebb 2 Mindszent Sportjáért kitüntetés adományozható.

 

A díjazottakra vonatkozó javaslatot – részletes indokolással – 2018. március 31. napjáig lehet benyújtani írásban a polgármesteri hivatalnál a Képviselő-testület Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának címezve.

Az elismerés odaítéléséről a Képviselő-testület minden évben az áprilisi rendes ülésén dönt.

Az elismerés átadása 2018. június végén ünnepi képviselő-testületi ülés (díszközgyűlés) keretében történik.

(A kitüntetéssel kapcsolatban részletes felvilágosítás kérhető a polgármesteri hivatalnál Csukáné Kőhalmi Eszter oktatási referensnél, tel.: 62/527-010 (313).