LAKOSSÁGI BARNAKŐSZÉN IGÉNYEK FELMÉRÉSE!

 Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a kialakult gazdasági helyzetre, energiakrízisre tekintettel Magyarország Kormánya a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag biztosítása érdekében fel kívánja mérni a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igényeket.

 Fentiekre tekintettel azon háztartások, melyek széntüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel rendelkeznek, barnakőszén igényüket legkésőbb 2022. szeptember 28-án 1600 óráig jelezhetik a Polgármesteri Hivatal földszint 20. sz. irodahelyiségben (Szociális Csoport).

Lakossági igénybejelentés feltételei:

  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet

Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Igényfelmérő lap