Lakossági azbesztmentesítés pályázat

 

Lakossági azbesztmentesítés pályázat

 

 Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. országos azbesztmentesítési pályázatot hirdet lakossági ügyfelei részére. A pályázaton elnyerhető egyszeri, nem pénzbeli támogatás ingatlanonként maximum 300 m2 mennyiségű azbeszthulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanításra történő átadásra vonatkozik.

Ki adhat be pályázatot?

 A pályázaton részt vehet, aki az alábbi feltételek valamelyikének megfelel:

 • Természetes személy
 • A 91. § (3) bekezdése és a 91/A. § (3a) értelmében természetes

személyekkel egy tekintet alá eső társasház, egyházi jogi személy vagy lakásszövetkezet.

A pályázatot benyújthatja:

 •  bármely nagykorú természetes személy;
 • kiskorú természetes személy helyett törvényes képviselője;
 • cselekvőképtelen nagykorú, vagy cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú személy helyett gondnoka;
 • 91. § (3) bekezdése szerinti pályázó esetén annak képviseletére jogosult, a jogosultságának egyidejű igazolása mellett.

 

Mire kapható támogatás?

 A támogatás egyszeri, nem pénzbeli támogatás. A támogatás a benyújtott pályázati dokumentáció alapján megállapított mennyiségű azbeszt tartalmú építési hulladék elszállítására és ártalmatlanításra történő átadási tevékenységre vonatkozik.

A benyújtott pályázat kizárólag HAK 17 06 05* típusú azbeszthulladék elszállítására, ártalmatlanításra történő átadásra vonatkozik, melyek jellemzően, de nem kizárólag az alábbi helyeken használatosak:

 • tető
 • kerítés
 • homlokzatburkolás
 • válaszfalak
 • régi gáztűzhelyekben azbesztlapok
 • épületen belüli ivóvíz vagy szennyvíz csövek, bekötővezetékek

Pályázat beadása: A pályázatot kizárólag elektronikusan, sikeres regisztrációt követően, az online felület helyes és teljeskörű kitöltésével, valamint a kötelezően csatolandó mellékletek feltöltésével van mód beadni az https://azbeszt.nhkv.hu felületen keresztül.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos részletes információkat (pl. regisztráció menete, pályázati adatlap kitöltése, mellékletek csatolása stb.) a Kitöltési útmutató tartalmazza.

 

Benyújtási időszak:

2023 július 14. 8.00 órától – keretkimerülésig, de legkésőbb 2023. augusztus 04. 24:00 óráig.

További pályázati információk:

 

 1. Egy Pályázó legfeljebb 1 db elszállítási cím vonatkozásában jogosult pályázatot benyújtani.
 2. Egy elszállítási cím vonatkozásában legfeljebb 1 pályázat nyújtható
 3. Kizárólag hiánytalanul benyújtott pályázat kerülhet befogadásr A pályázat befogadása azonban nem jelenti a pályázat automatikus támogatását.
 4. A formai szempontból hiányos vagy hibás pályázatok esetében egyszeri alkalommal hiánypótlás nyújtható be, az elektronikus úton kapott hiánypótlási felhívásban foglalt előírásoknak és határidőnek megfelelő
 5. A beadási időpont tekintetében a pályázati felületre feltöltött teljeskörű pályázati dokumentáció befogadásának időpontja az irányadó. A pályázat benyújtásának időpontja nem egyezik meg a beadó személy pályázati felületre történő regisztrációjának időpontjáv

 

Milyen dokumentumok szükségesek a pályázat benyújtásához?

 A pályázati adatlap kitöltését követően első körben az alábbi mellékleteket szükséges csatolni a pályázati anyaghoz:

 1. kötelező – fotódokumentáció az elszállítandó azbeszthulladékról az alábbiak szerint legalább
  • 2 db: 1 db közeli és 1 db távoli fotó (szükség esetén további, legfeljebb 2 db fotó csatolható);
  • minőség: színes, jól kivehető, egyértelmű, az azbeszthulladékot jól szemléltető;
  • file formátum: bármilyen képformátum (pl. jpg/jpeg, png) megfelel, 5 MB méret korlátig/fotó.
 2. opcionális – kitöltött és aláírt Meghatalmazás (3. sz. melléklet);
 3. opcionális – kitöltött és aláírt Gondnoki nyilatkozat ( 4. sz. melléklet)
 4. opcionális – képviseleti jogosultság igazolása.

Fenti mellékletek csatolását követően a pályázati anyagot kérjük tüzetesen átnézni, amennyiben szükséges, javítani, mivel a mentést követően a pályázati adatlapon megadott adatok, valamint a becsatolt mellékletek NEM módosíthatók!

Csakis     a    hulladékjegyzék      szerinti    17    06    05    azonosító      kódú, azbeszttartalmú hulladék adható le, amely  jellemzően tetőn, kerítésen, homlokzaton, válaszfalaknál, régi gáztűzhelyeken fordul elő, illetve épületen belüli ivóvíz vagy szennyvíz csövek, bekötővezetékek készülhettek belőle.

Azbesztmentesítés pályázat (https://azbeszt.nhkv.hu/azbeszt/)

A pályázat kizárólag elektronikus úton adható be 2023. július 14-én 08:00 órától 2023. augusztus 4-én éjfélig.