KKETTKK-CP-02

I. világháborús emlékmű felújítása

1 574 360 Ft támogatási összeg

Még 1935-ben került felállításra Mindszent központjában Ősz Nemes György szobrászművész Hősi emlék című alkotása, a Szabadság téren található I. világháborús emlékmű, amelyet ma Hősök szobraként is emlegetnek a településen, és amelynek felújítására Mindszent Város Önkormányzata 2016-ban sikerrel pályázott.

A több mint 80 éve készült szobron az idő – és sajnos a vandálok keze, firkája és sokszor kerékpárja is – nyomot hagyott.

A kőburkolat fényét vesztette. A felületet néhány helyen összefestették. A márványlapok egy részén a bronzszobor anyagából kioldódó réz zöldes elszíneződést okoztak. Némely részén a kőburkolat annyira megkopott, hogy a hősi halottak nevei nehezen olvashatók, illetve néhol a neveket – jó szándéktól vezérelve – kifestették fekete színnel, vélhetően zománcfestékkel.

Ezen állapotában nem tudott méltó tisztelgés lenni a hősök előtt, nevek hiányoztak róla és több helyen pontatlanságok szerepeltek.

Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP-02 jelű kiírásra benyújtott pályázat – a szakmai bírálóbizottság döntése alapján – 1.574.360 Ft támogatást nyert el.

A kőburkolaton 461 I. világháborús hős neve maradt fenn, ám az átadást követően is kerültek elő olyan dokumentumok, amelyek további, a kőről eddig hiányzó neveket tártak fel a múltból. Így összesen a felújított emlékműre 490 hős neve került fel.

A pályázat révén az emlékmű ismét méltó a tisztes megemlékezésre.

 

Részlet Dr. Taraba József plébános írásából (Mindszenti Hírlap, 1935. szeptember 1.):

„Láttuk és még sem láttuk. Elmentünk naponta előtte, mert arra kergetett az élet gondja, feléje is néztünk, de nem volt időnk megállni. Néha hazafias ünnepélyeken köréje gyülekeztünk a magyar szív hagyományos kegyeletével, de ismét elhagytuk anélkül, hogy ismeretséget kötöttünk volna a tovaszálló esztendőkkel dacoló mozdulatlan ércszoborral. Az országos és heti vásárok lármás zsivajában némán megmeredve állt, mint a kicsinyes mindennapi életet felülmúló hősi idők megnémult tanúja.

Most azonban feléled és beszélni kezd. (…) Kőfaragó vésnök kopácsolása hangzik márványtestén, mint utolsó szívverései egy haldokló hősnek, kifaragott névnek… (…)

Mindszenti polgár, ha arra felé tart utad, állj meg előtte és nézd meg és hallgasd meg!”

A Hősök szobra (az átadását követő időszakban)