Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselő-testület a 2015. november 27-i ülésén ismét módosította a „Mindszent város szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási beruházásának megvalósítása” című, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0049 azonosító számú projekt keretében a házi bekötések létesítésének támogatásáról szóló 19/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendeletét.

Az újabb módosítás lényege, hogy olyan – az egyéb jogosultsági feltételeknek megfelelő – személy is igényelheti a támogatást, aki már a rendelet hatályba lépése előtt elkészíttette a házi bekötést, feltéve, hogy a szükséges anyagköltséget hitelt érdemlően, a rendeletben foglaltak szerinti céggel, vállalkozással igazolni tudja, és a megvásárolt anyagokról a nevére kiállított számlát be tudja mutatni.

A kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő azonban nem változott, ennek végső időpontja 2015. december 20.

                                                                                                          Zsótér Károly
polgármester